N a č í t á m

Práce kráčejícím rypadlem Menzimuck

kráčející bagr menzimuk
zemní práce kráčejícím bagrem Plzeň, Praha
kráčivý bagr Plzeň a Praha

Zemní práce s kráčejícím bagrem jsou jedním ze specifických způsobů provádění terénních úprav. Ty jsou častým prvkem při výstavbě budov, silnic, mostů a dalších inženýrských staveb. Kromě kvalitních materiálů a zkušených pracovníků jsou pro úspěšné dokončení projektu nezbytné i moderní stavební stroje. Pro provádění zemních prací v těžkých a nepřístupných terénech (například rozmočená zem, bažiny, příkré svahy, nebo dokonce koryta řeky) potřebujeme speciální stroje. Jedním z nejdůležitějších z nich je kráčející bagr, též nazývaný menzimuk, kráčející rypadlo, pavouk nebo kráčivý bagr.

Pokud hledáte spolehlivou firmu, která provádí práce kráčejícím bagrem, neváhejte nás kontaktovat. Nejčastěji provádíme zemní práce ve městech Plzeň, Praha, ale obsluhujeme i další místa v České republice.

V tomto článku se podrobněji podíváme na to, co je kráčející bagr, jak se využívá a jak provádíme zemní a výkopové práce se stroji Menzi Muck.

Co je to kráčející bagr?

Kráčející bagr můžeme definovat jako druh rypadla. Je schopný se samostatně pohybovat i po komplikovaném staveništi. Na rozdíl od ostatních rypadlových strojů ve složitých podmínkách nabízí větší efektivitu a flexibilitu v práci. Kráčející bagr má hydraulickými písty a „nohy“, díky kterým se dobře pohybuje ve všech směrech a dokáže překonat velké nerovnosti terénu jako pavouk.

Kráčející bagr funguje na principu hydraulického pohonu. Podvozek bagru má hydraulicky ovládané nohy, které většinou bývají (ale nemusí být) vybaveny koly. Hydraulické písty umožňují různé pohyby, otáčení horní části stroje s kabinou, ovládání výložníku (vysouvání a zatahování rypadlové lžíce). Nejčastěji si můžete na vlastní oči prohlédnout náš kráčející bagr v Plzni nebo Praze, ale pracujeme i v dalších regionech.

Využití kráčejícího bagru pro zemní práce

Kráčející bagr je nezbytným stavebním strojem při výstavbě komunikací, kanalizací, základů budov a dalších stavebních projektů ve složitém terénu. Je schopen provádět mnoho různých zemních prací, jako je kopání jam, výkopů a kanálů, odstraňování starého materiálu, vyrovnávání terénu a mnoho dalšího. Díky svému hydraulickému pohonu a flexibilitě se kráčející bagr snadno přizpůsobí různým podmínkám na staveništi. Vyniká při práci na svažitém, měkkém nebo bažinatém terénu.

Zemní práce kráčejícím bagrem Plzeň, Praha

Naše firma pro zemní práce v Plzni, Praze ale i dalších městech České republiky používá kráčející bagr světoznámé značky Menzi Muck. Veškeré zemní práce provádíme vlastním kráčejícím bagrem A91. Toto mobilní rypadlo je vhodné pro všechny výkopové práce, terénní úpravy i čištění stok, rybníků a vodních toků. Kráčivý bagr Menzi Muck A91 si poradí s terénem, kde ostatní stroje selhávají. Kombinací pohybů svých končetin se kráčející bagr dokáže pohybovat po komplikovaném staveništi a můžeme tak provádět zemní práce kráčejícím bagrem i v extrémně příkrých svazích, podmáčeném terénu nebo v říčních korytech. Umíme i bourání s hydraulickým kladivem pod vodní hladinou.

Menzimuck – synonymum pro kráčející bagr

Menzimuck nebo přesněji MenziMuck je další název pro kráčející bagr, který potkáváme především v německy mluvících zemích. Ale setkat se s nimi můžeme i v České republice, my používáme kráčející bagr v Plzni, v Praze i dalších městech dle poptávky.

Menzi Muck je tradiční švýcarská značka pro kráčivá rypadla. V roce 1966 započal rychlý vzestup této značky vyrábějící kráčivé bagry. Vynálezce Ernst Menzi pojmenoval první takový stroj Menzi Muck. Tento název tvoří jeho příjmení a označení legendární pohádkové postavy (Muck – všemocný mužík). Do té doby nebyly pro zemní práce ve svazích k dispozici žádné běžně dostupné stavební stroje. Nově zkonstruované rypadlo mělo neobvyklou konstrukci a bylo schopné pracovat v extrémně příkrých svazích. Tak získalo první úspěchy.

Používáme rypadlo Menzi Muck A91

Toto oblíbené zhruba desetitunové kráčející rypadlo vyráběla firma Menzi Muck po roce 2000. Pro zemní práce Plzeň, Praha jsme si jej velmi oblíbili. Hydraulický výkon byl zvýšen tak, aby bylo k dispozici více síly pro kopání a speciální aplikace. Poprvé bylo k dispozici přídavné čerpadlo Powerline pro přídavná zařízení náročná na energii. Menzi Muck A91 se vyráběl po dlouhou dobu a ve velkém množství, mají jej v oblibě zákazníci po celém světě.

Další využití pro kráčivý bagr?

Základní součástí kráčivého bagru je rypadlo. Je to lžíce, která je umístěna na konci ramene stroje. Rypadlo může mít různé velikosti a tvary v závislosti na typu práce, kterou má kráčející bagr provádět. Rypadlo se používá především k vytváření výkopů, stavebních základů a při odstraňování starých materiálů. Kráčivé bagry mohou mít také například rotátor lžic, či upnutá jiná hydraulická zařízení – například zařízení pro mulčování kráčejícím rypadlem. Podle připojeného příslušenství existuje široké spektrum pro další využití kráčejícího bagru. Mohou to být těžební a komunální agregáty, vrtací lafety, drapáky nebo dobývací přístroje.

Hlavní výhody kráčejícího bagru

Bagrista na kráčející bagr typu menzimuck musí mít zkušenosti a cit. Pak může pracovat ve svazích s extrémním sklonem, na zpevněném i nezpevněném povrchu. Pohybovat se v bahně, podmáčeném těžkém terénu. Rypadlo umožňuje dokonce práci ve vodě do hloubky, která nepřesahuje úroveň otočné základny bagru.

  • > Vysoká pohyblivost a manévrovatelnost
  • > Schopnost překonávat překážky i kolmé stupně
  • > Zemní práce v těžkých a nepřístupných terénech
  • > Práce ve svahu i s extrémním sklonem
  • > Nezastaví ho ani bažina nebo voda do 180 cm hloubky

Závěr

Unikátní kráčející bagry jsou velmi užitečnými stroji při terénních úpravách, výstavbě i údržbě infrastruktury. V současnosti jsou kráčivá rypadla velmi populární. Můžeme se s nimi setkat také pod názvy menzimuk nebo pavouk. Zvládnou práci i ve vodě. Díky své pohyblivosti a schopnosti pracovat na nerovném terénu zvládají práce na různých typech stavenišť, kde jiné stroje neobstojí.

Firma BDP Plus s.r.o. provádí zemní práce kráčejícím bagrem v Plzni, Praze ale také v dalších místech v České republice. Zajišťujeme práce kráčejícím rypadlem na březích a v korytech vodních toků a rybníků, bourání s hydraulickým kladivem i pod vodní hladinou. Náš kráčející bagr Menzi Muck A91 je velmi efektivní při práci v obtížném terénu. Dokáže bezpečně pracovat i ve velmi příkrém svahu. Navíc náš zkušený bagrista zvládá práci i v extrémních podmínkách. Kontaktujte nás pro nabídku právě pro váš projekt.